สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   34  
2 Jan 2022   44  
3 Jan 2022   54  
4 Jan 2022   38  
5 Jan 2022   38  
6 Jan 2022   48  
7 Jan 2022   51  
8 Jan 2022   37  
9 Jan 2022   54  
10 Jan 2022   67  
11 Jan 2022   81  
12 Jan 2022   58  
13 Jan 2022   55  
14 Jan 2022   33  
15 Jan 2022   84  
16 Jan 2022   55  
17 Jan 2022   61  
18 Jan 2022   59  
19 Jan 2022   50  
20 Jan 2022   49  
21 Jan 2022   71  
22 Jan 2022   49  
23 Jan 2022   67  
24 Jan 2022   50  
25 Jan 2022   68  
26 Jan 2022   60  
27 Jan 2022   45  
28 Jan 2022   59  
29 Jan 2022   68  
30 Jan 2022   33  
31 Jan 2022   51