สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   74  
2 Dec 2022   59  
3 Dec 2022   49  
4 Dec 2022   68  
5 Dec 2022   70  
6 Dec 2022   37  
7 Dec 2022   71  
8 Dec 2022   73  
9 Dec 2022   147  
10 Dec 2022   58  
11 Dec 2022   78  
12 Dec 2022   140  
13 Dec 2022   76  
14 Dec 2022   103  
15 Dec 2022   77  
16 Dec 2022   52  
17 Dec 2022   91  
18 Dec 2022   75  
19 Dec 2022   75  
20 Dec 2022   56  
21 Dec 2022   53  
22 Dec 2022   156  
23 Dec 2022   77  
24 Dec 2022   57  
25 Dec 2022   46  
26 Dec 2022   63  
27 Dec 2022   71  
28 Dec 2022   87  
29 Dec 2022   84  
30 Dec 2022   59  
31 Dec 2022   60