สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   43  
2 Feb 2022   56  
3 Feb 2022   53  
4 Feb 2022   40  
5 Feb 2022   54  
6 Feb 2022   43  
7 Feb 2022   38  
8 Feb 2022   64  
9 Feb 2022   70  
10 Feb 2022   53  
11 Feb 2022   52  
12 Feb 2022   71  
13 Feb 2022   35  
14 Feb 2022   65  
15 Feb 2022   33  
16 Feb 2022   59  
17 Feb 2022   53  
18 Feb 2022   48  
19 Feb 2022   39  
20 Feb 2022   45  
21 Feb 2022   71  
22 Feb 2022   52  
23 Feb 2022   61  
24 Feb 2022   53  
25 Feb 2022   60  
26 Feb 2022   42  
27 Feb 2022   67  
28 Feb 2022   47