สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   63  
2 Apr 2022   55  
3 Apr 2022   33  
4 Apr 2022   63  
5 Apr 2022   52  
6 Apr 2022   49  
7 Apr 2022   57  
8 Apr 2022   54  
9 Apr 2022   54  
10 Apr 2022   72  
11 Apr 2022   64  
12 Apr 2022   48  
13 Apr 2022   53  
14 Apr 2022   89  
15 Apr 2022   52  
16 Apr 2022   44  
17 Apr 2022   54  
18 Apr 2022   46  
19 Apr 2022   66  
20 Apr 2022   66  
21 Apr 2022   57  
22 Apr 2022   69  
23 Apr 2022   59  
24 Apr 2022   78  
25 Apr 2022   67  
26 Apr 2022   53  
27 Apr 2022   56  
28 Apr 2022   83  
29 Apr 2022   68  
30 Apr 2022   50