สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   53  
2 May 2022   77  
3 May 2022   78  
4 May 2022   63  
5 May 2022   49  
6 May 2022   62  
7 May 2022   72  
8 May 2022   59  
9 May 2022   56  
10 May 2022   63  
11 May 2022   62  
12 May 2022   56  
13 May 2022   77  
14 May 2022   43  
15 May 2022   47  
16 May 2022   62  
17 May 2022   72  
18 May 2022   48  
19 May 2022   78  
20 May 2022   62  
21 May 2022   44  
22 May 2022   62  
23 May 2022   73  
24 May 2022   62  
25 May 2022   63  
26 May 2022   81  
27 May 2022   64  
28 May 2022   44  
29 May 2022   63  
30 May 2022   67  
31 May 2022   64