สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   48  
2 Jun 2022   76  
3 Jun 2022   52  
4 Jun 2022   61  
5 Jun 2022   40  
6 Jun 2022   71  
7 Jun 2022   55  
8 Jun 2022   78  
9 Jun 2022   74  
10 Jun 2022   88  
11 Jun 2022   64  
12 Jun 2022   42  
13 Jun 2022   66  
14 Jun 2022   66  
15 Jun 2022   70  
16 Jun 2022   63  
17 Jun 2022   74  
18 Jun 2022   54  
19 Jun 2022   52  
20 Jun 2022   53  
21 Jun 2022   79  
22 Jun 2022   76  
23 Jun 2022   62  
24 Jun 2022   53  
25 Jun 2022   74  
26 Jun 2022   69  
27 Jun 2022   57  
28 Jun 2022   15  
29 Jun 2022   0  
30 Jun 2022   0