สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   64  
2 Jan 2023   64  
3 Jan 2023   50  
4 Jan 2023   83  
5 Jan 2023   91  
6 Jan 2023   47  
7 Jan 2023   56  
8 Jan 2023   58  
9 Jan 2023   63  
10 Jan 2023   105  
11 Jan 2023   80  
12 Jan 2023   106  
13 Jan 2023   77  
14 Jan 2023   84  
15 Jan 2023   64  
16 Jan 2023   115  
17 Jan 2023   117  
18 Jan 2023   74  
19 Jan 2023   81  
20 Jan 2023   52  
21 Jan 2023   49  
22 Jan 2023   57  
23 Jan 2023   74  
24 Jan 2023   92  
25 Jan 2023   83  
26 Jan 2023   74  
27 Jan 2023   81  
28 Jan 2023   89  
29 Jan 2023   60  
30 Jan 2023   121  
31 Jan 2023   91