สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   83  
2 Nov 2023   86  
3 Nov 2023   99  
4 Nov 2023   64  
5 Nov 2023   57  
6 Nov 2023   73  
7 Nov 2023   96  
8 Nov 2023   60  
9 Nov 2023   89  
10 Nov 2023   90  
11 Nov 2023   143  
12 Nov 2023   49  
13 Nov 2023   76  
14 Nov 2023   132  
15 Nov 2023   87  
16 Nov 2023   140  
17 Nov 2023   143  
18 Nov 2023   133  
19 Nov 2023   122  
20 Nov 2023   118  
21 Nov 2023   135  
22 Nov 2023   67  
23 Nov 2023   60  
24 Nov 2023   144  
25 Nov 2023   109  
26 Nov 2023   111  
27 Nov 2023   92  
28 Nov 2023   85  
29 Nov 2023   90  
30 Nov 2023   96