สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   60  
2 Feb 2023   65  
3 Feb 2023   80  
4 Feb 2023   71  
5 Feb 2023   77  
6 Feb 2023   102  
7 Feb 2023   128  
8 Feb 2023   96  
9 Feb 2023   56  
10 Feb 2023   92  
11 Feb 2023   95  
12 Feb 2023   54  
13 Feb 2023   90  
14 Feb 2023   100  
15 Feb 2023   98  
16 Feb 2023   110  
17 Feb 2023   58  
18 Feb 2023   55  
19 Feb 2023   53  
20 Feb 2023   66  
21 Feb 2023   83  
22 Feb 2023   66  
23 Feb 2023   71  
24 Feb 2023   79  
25 Feb 2023   68  
26 Feb 2023   70  
27 Feb 2023   79  
28 Feb 2023   90