สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   121  
2 Apr 2023   60  
3 Apr 2023   94  
4 Apr 2023   93  
5 Apr 2023   73  
6 Apr 2023   85  
7 Apr 2023   82  
8 Apr 2023   140  
9 Apr 2023   86  
10 Apr 2023   80  
11 Apr 2023   88  
12 Apr 2023   146  
13 Apr 2023   80  
14 Apr 2023   159  
15 Apr 2023   91  
16 Apr 2023   117  
17 Apr 2023   104  
18 Apr 2023   103  
19 Apr 2023   101  
20 Apr 2023   141  
21 Apr 2023   106  
22 Apr 2023   103  
23 Apr 2023   82  
24 Apr 2023   116  
25 Apr 2023   108  
26 Apr 2023   119  
27 Apr 2023   119  
28 Apr 2023   110  
29 Apr 2023   100  
30 Apr 2023   87