สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   87  
2 May 2023   60  
3 May 2023   90  
4 May 2023   112  
5 May 2023   100  
6 May 2023   86  
7 May 2023   67  
8 May 2023   108  
9 May 2023   87  
10 May 2023   83  
11 May 2023   84  
12 May 2023   69  
13 May 2023   99  
14 May 2023   69  
15 May 2023   65  
16 May 2023   91  
17 May 2023   106  
18 May 2023   76  
19 May 2023   82  
20 May 2023   91  
21 May 2023   81  
22 May 2023   71  
23 May 2023   81  
24 May 2023   92  
25 May 2023   76  
26 May 2023   80  
27 May 2023   79  
28 May 2023   115  
29 May 2023   61  
30 May 2023   93  
31 May 2023   78