สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   76  
2 Jun 2023   90  
3 Jun 2023   90  
4 Jun 2023   66  
5 Jun 2023   71  
6 Jun 2023   77  
7 Jun 2023   71  
8 Jun 2023   108  
9 Jun 2023   101  
10 Jun 2023   78  
11 Jun 2023   82  
12 Jun 2023   95  
13 Jun 2023   97  
14 Jun 2023   79  
15 Jun 2023   106  
16 Jun 2023   81  
17 Jun 2023   68  
18 Jun 2023   58  
19 Jun 2023   82  
20 Jun 2023   122  
21 Jun 2023   84  
22 Jun 2023   93  
23 Jun 2023   146  
24 Jun 2023   103  
25 Jun 2023   62  
26 Jun 2023   101  
27 Jun 2023   107  
28 Jun 2023   106  
29 Jun 2023   90  
30 Jun 2023   134