สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   37  
4 Jul 2023   52  
5 Jul 2023   44  
6 Jul 2023   67  
7 Jul 2023   53  
8 Jul 2023   80  
9 Jul 2023   55  
10 Jul 2023   77  
11 Jul 2023   56  
12 Jul 2023   69  
13 Jul 2023   69  
14 Jul 2023   74  
15 Jul 2023   75  
16 Jul 2023   59  
17 Jul 2023   61  
18 Jul 2023   60  
19 Jul 2023   50  
20 Jul 2023   61  
21 Jul 2023   88  
22 Jul 2023   64  
23 Jul 2023   54  
24 Jul 2023   63  
25 Jul 2023   81  
26 Jul 2023   53  
27 Jul 2023   57  
28 Jul 2023   64  
29 Jul 2023   44  
30 Jul 2023   56  
31 Jul 2023   60