สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   53  
2 Aug 2023   57  
3 Aug 2023   60  
4 Aug 2023   75  
5 Aug 2023   64  
6 Aug 2023   57  
7 Aug 2023   52  
8 Aug 2023   63  
9 Aug 2023   80  
10 Aug 2023   194  
11 Aug 2023   106  
12 Aug 2023   144  
13 Aug 2023   59  
14 Aug 2023   51  
15 Aug 2023   73  
16 Aug 2023   117  
17 Aug 2023   80  
18 Aug 2023   102  
19 Aug 2023   47  
20 Aug 2023   44  
21 Aug 2023   92  
22 Aug 2023   84  
23 Aug 2023   58  
24 Aug 2023   47  
25 Aug 2023   46  
26 Aug 2023   42  
27 Aug 2023   49  
28 Aug 2023   47  
29 Aug 2023   60  
30 Aug 2023   55  
31 Aug 2023   54