สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   49  
2 Sep 2023   71  
3 Sep 2023   51  
4 Sep 2023   64  
5 Sep 2023   78  
6 Sep 2023   45  
7 Sep 2023   60  
8 Sep 2023   45  
9 Sep 2023   65  
10 Sep 2023   57  
11 Sep 2023   65  
12 Sep 2023   80  
13 Sep 2023   42  
14 Sep 2023   52  
15 Sep 2023   72  
16 Sep 2023   48  
17 Sep 2023   39  
18 Sep 2023   64  
19 Sep 2023   50  
20 Sep 2023   50  
21 Sep 2023   54  
22 Sep 2023   58  
23 Sep 2023   49  
24 Sep 2023   58  
25 Sep 2023   70  
26 Sep 2023   79  
27 Sep 2023   74  
28 Sep 2023   43  
29 Sep 2023   47  
30 Sep 2023   69