ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 080 564 4159

ผู้ผลิตและจําหน่ายแปรงอุตสาหกรรม
ผลิตแปรงอุตสาหกรรมครบวงจร ครอบคลุมการผลิต 
การปรับเปลี่ยนการจัดจําหน่ายแปรงทุกชนิด

บริการของเรา
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแปรงอุตสาหกรรม ผลิตและจําหน่ายแปรง
อุตสาหกรรม ซ่อมเปลี่ยนขนแปรงอุตสาหกรรม

พันธกิจของเรา
นําเสนอ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการที่ได้มาตรฐาน
โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

บริษัท แปรงรุ่งเรืองพัฒนา จํากัด

เราเป็นผู้ผลิตแปรงอุตสาหกรรมครบวงจร ครอบคลุมการผลิต การปรับเปลี่ยนการจัด จําหน่ายแปรงทุกชนิด ตลอดจนให้คําปรึกษาแก่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมแปรง มานานกว่า 40 ปี

บริการ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแปรงอุตสาหกรรม และเชี่ยวชาญเรื่องแปรงทุกประเภท ผลิต และจําหน่ายแปรงอุตสาหกรรม ซ่อมเปลี่ยนขนแปรงอุตสาหกรรมทุกประเภทวิสัยทัศน์ ผู้ผลิตแปรงชั้นนํา และเชี่ยวชาญแปรงอุตสาหกรรมที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยว กับแปรงทุกชนิด

แบ่งตามชนิดของขนแปรง
- แปรงกวาดถนน ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับพื้นถนนที่มีสิ่งสกปรกตามพื้นต่างๆ
- แปรงขัดกระเบื้องหลังคา แปรงขัดกระเบื้องใช้กับการขัดทำความสะอาดหลังคาที่มีคราบสกปรก
- แปรงไนล่อน ใช้ขัดเกี่ยวกับงานทำความสะอาดทางบริษัท สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบลูกกลิ้ง (Roller Brush), แปรงจานกลม (Disc brush), แปรงแถบ (Strip Brush) และอื่นๆ ตามแบบ

บทความ